پژوهشكده زيست فناوري سازمان پژوهش­هاي علمي و صنعتي ايران به عنوان اولین مرکز زيست فناوري کشور در سال 1361 تأسيس شده است. پژوهشکده زیست فناوری با داشتن امكانات زير در سطح كشور هنوز در راس و در حوزه‌ هاي پژوهش و فناوری، آموزش و ارائه خدمات در جهت توسعه زيست ­فناوري در حال حاضر در حوزه­هاي مختلف زيست فناوري پزشکي و صنايع داروئي، كشاورزي و صنايع غذايي، زيست انرژي و فرآيندهاي تبديلي، محيط زيست، صنعت نفت و دري فعاليت مي­كند:
- پايلوت پلنت زيست­فناوري ميكروبي ،
-  پایلوت مبارزه با ریزگردها (مالچ های زیستی)
- پايلوت میکروآلگ در انجام طرح­هاي مختلف فعاليت هاي پژوهشی و فناوری