.بیست و دومین شماره نشریه عتف (مرداد 1397) وابسته به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد. لینک دانلود فایل جهت بهره برداری در زیر آورده شده است

ATF