فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی (آذر 1395) توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام شد

دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آخرین سیاهۀ نشریات نامعتبر (Black list Journals) و جعلی (Fake & hijacked journals) در آذرماه 1395 را منتشر كرد (فايل ضميمه). به نقل از اين دفتر، همواره از طریق وبگاه "دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" به آدرس http://rppc.msrt.ir اين ليست منتشر میشود و در دسترس دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار میگیرد.  نشریات نامعتبر و جعلی


دکتر شریفی مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژو​هشی بیان داشتند هدف از ارائه این سیاهه از نشریات، جلوگیری از انتشار مقالات ارزشمند محققان کشور در نشریاتی است که دارای کیفیت بسیار پایین و یا جعلی می باشند. آقای دکتر شریفی تعداد نشریات این سیاهه را در مجموع 271 نشریه اعلام کردند که از این تعداد 260 نشریه نامعتبر و 11 نشریه نیز جعلی می­ باشند. ایشان در ادامه بیان داشتند اگر مقاله ای در نشریات نامعتبر یا جعلی چاپ شود ارزش علمی ندارد و نباید امتیازی به آن تعلق گیرد. ایشان اظهار امیدواری کردند که با اعلام فهرست نشریات نامعتبر و جعلی، از هدر رفت انرژی پژوهشی جلوگیری شود. ایشان همچنین بیان داشتند که تعداد نشریات این سیاهه نسبت به فهرست قبلی 36 مورد افزایش نشان می دهد. 
در خاتمه آقای دکتر شریفی اعلام داشتند که سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی طی نامه ای به معاونین پژوهش و فناوری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و همچنین مراکز پژوهشی اعلام شده است در ضمن اینکه فهرست این نشریات به منظور استفاده محققین در سامانه ارزیابی نشریات علمی (www.Journals.msrt.ir) و همچنین وب سایت دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی به آدرس اینترنتی rppc.msrt.ir بارگزاری گردیده است.