استادیار
گروه پژوهشی: 
زيست انرژي و فرآيندهاي تبديلي
ایمیل: 
zare@irost.org
davoodz@yahoo.com

تب‌های عمودی