دانشیار
گروه پژوهشی: 
زيست انرژي و فرآيندهاي تبديلي
ایمیل: 
azin@irost.ir
azinmehrdad@yahoo.com
تلفن: 
09121033627

تب‌های عمودی