استادیار
گروه پژوهشی: 
زيست فناوري صنعتي و محيط زيست
ایمیل: 
farazmand@irost.org
farazmand2002@yahoo.com
تلفن: 
02156276636
فاکس: 
02156276636

تب‌های عمودی