استادیار
گروه پژوهشی: 
زيست فناوري پزشکي و صنايع داروئي
ایمیل: 
bakhtiari[at]irost.ir
تلفن: 
+98 21 56276613
فاکس: 
+98 21 56275510

تب‌های عمودی