استادیار
گروه پژوهشی: 
زيست انرژي و فرآيندهاي تبديلي
ایمیل: 
pajooh@irost.ir
pajhooh@yahooo.com
khosro.pajooh@gmail.com

تب‌های عمودی