استادیار
گروه پژوهشی: 
زيست فناوري پزشکي و صنايع داروئي
ایمیل: 
zahra_aminibaiat@yahoo.com
amini-bayat@irost.org
تلفن: 
02156276344-ext:2259
فاکس: 
02156276636

تب‌های عمودی