استادیار
گروه پژوهشی: 
زيست انرژي و فرآيندهاي تبديلي
ایمیل: 
hadizadehmahnaz@gmail.com
تلفن: 
021-56276636
فاکس: 
021-56276636

تب‌های عمودی