گروه پژوهشی: 
زيست فناوري پزشکي و صنايع داروئي
ایمیل: 
sheykhinejad@irost.ir
sheykhinejad99@yahoo.com
تلفن: 
021-56276636
فاکس: 
021-56276636

تب‌های عمودی