ایمیل: 
sheykhinejad@irost.ir
تلفن: 
021-56276636
فاکس: 
021-56276636

تب‌های عمودی