پژوهشكده زيست فناوري سازمان پژوهش­هاي علمي و صنعتي ايران به عنوان اولین مرکز زيست فناوري کشور در سال 1361 تأسيس شده است. پژوهشکده زیست فناوری با داشتن پايلوت پلنت زيست­فناوري ميكروبي ، پایلوت مبارزه با ریزگردها (مالچ های زیستی) و پايلوت میکروآلگ در انجام طرح­هاي مختلف در حوزه‌ هاي پژوهش و فناوری، آموزش و ارائه خدمات در جهت توسعه زيست ­فناوري فعاليت مي­كند. فعاليت هاي پژوهشی و فناوری پژوهشكده در حال حاضر در حوزه­هاي مختلف زيست فناوري پزشکي و صنايع داروئي، كشاورزي و صنايع غذايي، زيست انرژي و فرآيندهاي تبديلي، محيط زيست، صنعت نفت و دريا است.