مونا جلالی – حمیده افقی – پرستو احسانی
دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی ، سا وه، ایران
2014
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.