ماهرو جعفری – مینا شیشوان- محبوبه اکبری –مهرداد آذین- حمیده افقی- علی شیخی نژاد
هجدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی، تهران، ایران
2017
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.