زیست فناوری صنعتی و محيط زیست

کارکنان

استادیار
farazmand@irost.org
دورنگار:
02156276636
تلفن:
02156276636
دانشیار
rostami2002@yahoo.com
دورنگار:
02156276636
تلفن:
02156276636
استادیار
f.rezvani@irost.ir
دورنگار:
021-57416804
تلفن:
021-57416276
کارشناس ارشد پژوهشی
farzaneh_salami@yahoo.com
دورنگار:
02156276636
تلفن:
02156276636
استادیار
sohrabi@irost.org
دورنگار:
002156276636
تلفن:
002156276636
وب سایت:
استادیار
j.hemmat@gmail.com
دورنگار:
02156276636
تلفن:
021-56276020-5
استادیار
vaez_m@yahoo.com
دورنگار:
021-56276636
تلفن:
021-56276020
کارشناس پژوهشی
nazanin.kazeminejad@gmail.com
دورنگار:
02156276636
تلفن:
02156276021 ext6264
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.