خسرو رستمي
نشريه خبري - تخصصي سنديكاي توليدكنندگان خميرمايه ايران( شماره 7 ) 16-19 تير و مرداد 1384. صفحات 16-19
2005
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.