Bakherad Z, Safavi M, Fassihi A, Sadeghi-Aliabadi H, Bakherad M, Rastegar H, Ghasemi J, Sepehri S, Saghaie L, Mahdavi M.
. Research on Chemical Intermediates. 2019;45: 827–2854 (ISI, 1.67)
2019
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.