گروه زیست فناوری پزشکی و صنایع داروئی

کارکنان

استاد
سمت:
رئیس پژوهشکده
mirdamadi@irost.ir
دانشیار
سمت:
مدیر گروه زیست فناوری پزشکی و صنایع داروئی
تلفن:
02156276020
استادیار
سمت:
عضو هیئت علمی
zahra_aminibaiat@yahoo.com
دورنگار:
02156276636
تلفن:
982156276021ext:2259
استادیار
nbakhtiari@irost.org
دورنگار:
021-56276636
تلفن:
021-57416254
استادیار
gitasaadat@gmail.com
دورنگار:
00982156276636
تلفن:
02157416811
کارشناس پژوهشی
sheykhinejad@irost.ir
دورنگار:
021-56276636
تلفن:
021-56276636
سمت:
رئیس مرکز کلکسيون میکروارگانیسم های صنعتی (PTCC)
mohseni@irost.ir
دورنگار:
+98(228) 227-5510
تلفن:
+98(228) 227-5510
کارشناس پژوهشی
zohrehamidi56@yahoo.com
دورنگار:
02156276636
تلفن:
56276326-2352
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.