مراسم تجليل از برگزيدگان هفته پژوهش در سال 1395 انجام شد
در اين مراسم همچنين از پژوهشگران برگزيده سال 1395 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران تجليل به عمل آمد. دكتر معصومه قبادنژاد، رتبه سوم پژوهشگر برگزيده از پژوهشكده زيست‌فناوري را كسب كردند. 
مراسم تجليل از برگزيدگان هفته پژوهش در سال 1394انجام شد
در اين مراسم همچنين از پژوهشگران برگزيده سال 1394 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران تجليل به عمل آمد. دكتر سید ملیحه صفوی، رتبه دوم پژوهشگر برگزيده از پژوهشكده زيست‌فناوري را كسب كردند
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.