مرتبه علمی: 
دانشیار
سمت: 
رئیس پژوهشکده
گروه پژوهشی: 
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
ایمیل: 
m.safavi@irost.ir
msafavi@ut.ac.ir
safavi_maliheh@yahoo.com
تلفن: 
021-57416804
021-57416338
فاکس: 
021-57416803

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.