سمت: 
رئیس مرکز کلکسيون میکروارگانیسم های صنعتی (PTCC)
گروه پژوهشی: 
گروه زیست فناوری پزشکی و صنایع داروئی

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.