مرتبه علمی: 
استادیار
سمت: 
عضو هیئت علمی
گروه پژوهشی: 
زیست فناوری صنعتی و محیط زیست
ایمیل: 
vaez_m@yahoo.com
mvaez@irost.ir
تلفن: 
021-56276020
فاکس: 
021-56276636

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.