مرتبه علمی: 
کارشناس پژوهشی
گروه پژوهشی: 
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
ایمیل: 
zesfehani_2006@yahoo.com
esfahani@irost.ir
تلفن: 
021-57416474
فاکس: 
021-57416803

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.